Overige informatie

Aankomende activiteiten

04 - 28jan

Toetsweken

19jan

MR-vergadering

Van 19:00

29jan

Studiedag; kinderen vrij

05feb

Rapporten mee naar huis

08feb

Adviesgesprekken groep 8