Groeisaam

Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam (www.groeisaampo.nl).

Het gaat hierbij om onderstaande documenten:

· Gedragscode
· Klachtenregeling
· Klokkenluidersregeling
· Protocol schorsing en verwijdering
· Groeiplan 2021-2025 (strategisch beleidsplan)