SPOM Maas en Waal

SPOM verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 17 basisscholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs.

De stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur met drie levensbeschouwelijke richtingen: Katholiek, openbaar en interconfessioneel en bestaat in deze vorm sinds 2003.
Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan “Sterk in Leren”, het strategisch beleidsplan voor de periode 2009-2013.

STOER

SPOM is een organisatie die zich laat leiden door algemeen geldende normen en waarden die verankerd zijn in onze Westerse cultuur. Daarnaast zijn in een dialoog binnen de organisatie 5 kernwaarden geformuleerd.

De eerste letters van deze kernwaarden die u op deze pagina kunt zien, vormen het woord STOER.

Dit associëren wij met lef hebben om de goede dingen te doen, om elkaar aan te spreken, maar ook lef hebben om buiten de bestaande paden te treden, durf hebben om te experimenteren, om te innoveren.

SPOM is een krachtige organisatie en sterk in leren!

 

Aankomende activiteiten

18feb

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

21feb

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

27feb

Studiedag team; kinderen vrij

01mrt

Carnaval; school om 12.00 uur uit

04 - 08mrt

Carnavalsvakantie