Onze school

De Laak ligt in het dorp Wamel in het land van Maas en Waal. Onze school start het schooljaar met 166 leerlingen en we groeien naar verwachting komend schooljaar naar de 182 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 6 groepen. Er werken op onze school 9 groepsleerkrachten; 3 fulltimers en 6 parttimers. Verder werken er bij ons een IB-er, 2 vrijwilligers en een directeur. Naast deze vaste leerkrachten zult u op onze school regelmatig stagiaires aantreffen van de PABO’s en ROC’s.

Het gebouw telt 9 groepslokalen, waarvan 6 lokalen worden gebruikt voor het onderwijs van onze school. Een lokaal wordt gebruikt door de peutergroep Wamel en 2 lokalen door een dependance van het speciaal onderwijs De Kom. Vanuit ontmoeting is de sociale integratie van kinderen met een verstandelijke beperking op onze school vormgegeven. Naast het gezamenlijk deelnemen aan schoolactiviteiten zetten we ook in op de samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn: samen buiten spelen, groep 3 t/m 8 leerlingen zijn leesmaatje van de kinderen van De Kom of een leerlingen van de Kom die met wereldoriëntatie meedoen in groepen van onze school.

Klik hier voor onze schoolgids.

 

Ook onze school is convenant-partner van Actief Maas en Waal.
Samen met scholen, ouders en sportverenigingen zetten zij zich in, om heel bewust (beleidsmatig) aandacht te hebben voor het Bewegen, Spelen en Sporten van kinderen.

Aankomende activiteiten

10 - 31jan

Toetsweken

groep 3 t/m 8

18jan

MR-vergadering

Van 19:30 tot 21:00

19jan

Inloopmoment

Van 08:30 tot 09:15

28jan

Studiedag; leerlingen vrij

04feb

Rapporten meer naar huis