Kernwaarden

In ons schoolplan geven we aan dat we veel energie steken in het leer/ leef en werkklimaat op onze school. We willen met ons onderwijs kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst. Als team hebben we de komende jaren ingezet op het visietraject: “Gepersonaliseerd leren met ICT.” Wat hebben de kinderen nodig, hoe ziet hun toekomst eruit was de leidende vraag. We willen gaan voor boeiend onderwijs, waarin leerkrachten zelfregie, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing hebben. Het zorgt voor enthousiasme, plezier in leren, grote betrokkenheid en het stimuleert de groei. Hierbij staan kwaliteit, een voortdurend leerproces en een zelfsturende houding op De Laak centraal.

Boeiend onderwijs

Wat willen we als we boeiend onderwijs geven als uitdaging zien? We willen: – Onderwijs aanbieden, dat aansluit bij de leerbehoeften van kinderen. – Onderwijs aanbieden dat de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt. – Onderwijs aanbieden waarmee we kinderen tot groei brengen. – Onderwijs aanbieden dat helpt de zelfsturende houding van kinderen te ontwikkelen. Daarmee bedoelen we dat binnen ons onderwijs kinderen initiatieven nemen, verantwoordelijk leren zijn voor hun eigen leerproces, keuze leren maken en daar de verantwoordelijkheid voor nemen.

Ons motto

Het motto van De Laak is een goede basis meegeven voor de toekomst. Om dit te realiseren streven we ernaar dat de volgende kernwaarden terug te zien zijn binnen De Laak.

· Vriendelijkheid
· Verantwoordelijkheid
· Veiligheid

Onze missie

Om onze missie te realiseren is het welbevinden van kinderen het vertrekpunt. We hechten veel waarde aan een veilig leefklimaat want pas als een kind zich veilig voelt en weet zal het zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden daarbij de chemie tussen leerkrachten, kinderen en kinderen onderling erg belangrijk. Chemie maakt dat er tussen leerkrachten, kinderen en kinderen onderling een proces op gang komt waarbij er duidelijkheid ontstaat over hoe het er in hun groep en op school aan toe gaat. Ze zijn samen verantwoordelijk voor dat groepsproces, zo ontwikkelt de groep samen een band. Dit maakt dat kinderen hun plekje vinden en het gevoel krijgen dat ze ergens bij horen en belangrijk zijn.

Katholieke school

De Laak is de katholieke school in het dorp Wamel. Als katholieke school willen we samen een gemeenschap zijn, waarin we onze leerlingen kennis laten maken met het katholieke geloof. Dit doen we o.a. met behulp van lessen levensbeschouwing en gebruiken hiervoor verhalen vanuit de levensbeschouwelijke vorming. We ondersteunen de werkgroep vanuit de parochie bij de eerste communie (groep 4 ) en het vormsel (groep 8 of 7/8). Op onze school zijn ook kinderen van andere geloofsovertuigingen van harte welkom.